Jakie maszyny wykorzystujemy do robót ziemnych?

Trudno wyobrazić sobie wykonywanie robót ziemnych bez odpowiednich maszyn. To właśnie dzięki nim poszczególne etapy prac są realizowane szybko i bez zbędnej zwłoki. Nic więc dziwnego, że firmy budowlane inwestują w nowoczesne sprzęty, które pozwalają im wykonywać usługi jeszcze sprawniej. Bez jakich maszyn roboty ziemne nie mają sensu?

Roboty ziemne – jakie maszyny wykorzystuje się podczas prac?

Jak sama nazwa wskazuje, roboty ziemne polegają na wydobywaniu gruntu, jego przemieszczeniu, nadawaniu mu odpowiedniego kształtu i usuwaniu z placu budowy,  zgodzie z dokumentacją projektową. Bez odpowiednich maszyn jest to możliwe do wykonania, jednak kosztowałoby ogrom wysiłku i zajęłoby mnóstwo czasu. Dlatego użycie profesjonalnego sprzętu jest wskazane i współcześnie mało kto decyduje się przeprowadzać roboty ziemne wyłącznie przy zastosowaniu narzędzi ręcznych. Jakie maszyny do robót ziemnych można najczęściej spotkać na placach budów?

Biorąc pod uwagę sposób urabiania gruntu, wykorzystywane podczas robót ziemnych sprzęty można podzielić na cztery kategorie.

  1. Maszyny do odspajania i usuwania urobku. Zalicza się do nich koparki, bez których trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek budowę. To wszechstronne maszyny, które nie tylko służą do oddzielania urobku od gruntu, ale również są wykorzystywane podczas prac wydobywczych i wyburzeniowych.

Uwzględniając rodzaj podwozia, koparki można podzielić na warianty kołowe i gąsienicowe. Te pierwsze stosuje się na utwardzonych podłożach, a te drugie sprawdzają się doskonale w grząskim terenie.

  1. Maszyny służące do ładowania i usuwania urobku. To m.in. ładowarki, które są wyposażone w charakterystyczną łyżkę. Od koparek łyżkowych odróżnia je to, że napełnianie łyżki następuje przy wykorzystaniu mechanizmu jazdy. Najczęściej wykorzystuje się je do załadunku i transportu urobku na bliskie odległości. Podobnie jak koparki występują w wersji kołowej i gąsienicowej, dzięki czemu można je wykorzystywać na zróżnicowanym terenie. 
  1. Maszyny przeznaczone do odspajania i przesuwania urobki. Kategoria ta obejmuje:
  • spycharki – są wyposażone w charakterystyczny lemiesz, ewentualnie zrywak, zaczep lub inny specjalistyczny osprzęt. To uniwersalne maszyny, które wykorzystuje się także do wykonywania wykopów, profilowania terenu czy też zagęszczania podłoża,
  • zrywarki – najczęściej są zagregowane ze spycharkami i służą do spulchniania gruntu. Mają charakterystyczny zrywak z zębami (pazurami), którym odspajają grunt,
  • równiarki – wykorzystuje się je do profilowania podłoża pod nawierzchnie, wyrównywania nasypów, a także zrywania starych nawierzchni i trawników,
  • zgarniarki – ścinają wierzchnią warstwę gruntu, a następnie transportują ją na bliskie odległości. Są najczęściej wykorzystywane podczas robót ziemnych przy inwestycjach drogowych.
  1. Maszyny do zagęszczania urobku. Zalicza się do nich m.in. walce. Biorąc pod uwagę sposób oddziaływania na podłoże, walce można podzielić na statyczne i wibracyjne. Dodatkowo w walcach stosuje się osprzęt wspomagający – lemiesz.

Obok ciężkiego sprzętu w robotach ziemnych zastosowanie znajdują różnego rodzaju młoty i wiertnice do gruntu. To specjalistyczne sprzęty, które mogą pracować nawet w trudnych warunkach glebowych.

Żeby roboty ziemne postępowały szybko i skutecznie, zastosowanie specjalistycznych maszyn jest koniecznością. Dlatego przy wyborze ekipy budowlanej warto wziąć pod uwagę nie tylko jej doświadczenie, ale i sprzęt, jakim dysponuje. Dzięki rozbudowanemu parkowi maszynowemu roboty ziemne będą realizowane bez zbędnej zwłoki.