Roboty ziemne – jak wygląda ich proces?

Prace, których celem jest odpowiednie ukształtowanie podłoża określa się jako roboty ziemne. Stanowią one bardzo ważną część prac budowlanych i są konieczne do powstania jakiejkolwiek inwestycji. Wykonuje się je jeszcze przed fundamentami. Całość opiera się na wydobywaniu gruntu, jego przenoszeniu oraz kształtowaniu. Prawidłowo zrealizowane roboty w dużej mierze wpływają na stabilność konstrukcji, dlatego ten etap ma bardzo istotne znaczenie.

Co warto wiedzieć na temat robót ziemnych?

Na początek warto zaznaczyć, iż tego typu czynności nie wykonuje się w dowolnym momencie w roku. Najlepszą porą jest wiosna. Z czego to wynika? Przede wszystkim z tego, iż inwestor ma dużo czasu na ukończenie robót, zgodnie ze sztuką budowlaną. Jeśli zapas czasu jest wystarczający, można liczyć na właściwe związanie betonu oraz jego osiadanie.

Co więcej, gdy inwestor posiada wystarczające zasoby finansowe i dobrze skoordynuje wszystkie prace, roboty ziemne rozpoczęte wczesną wiosną umożliwiają przeprowadzkę do nowego domu jeszcze tego samego  roku. Najgorszym momentem na rozpoczynanie prac jest zima. Wynika to z faktu, iż z powodu ujemnych temperatur dochodzi do przemarzania gruntu na dużej głębokości. To skutkuje osiadaniem ziemi wraz z ocieplaniem się, co może powodować przemieszczanie się instalacji, a nawet jej uszkodzenie.

Z jakich etapów składają się prace ziemne?

Jak zostało już wspomniane, głównym celem czynności klasyfikowanych jako roboty ziemne jest odpowiednie przygotowanie gruntu, tak aby odpowiadał on założeniom w dokumentacji projektowej. W trakcie prac wykorzystuje się różnego rodzaju maszyny, w tym koparki, równiarki, spycharki, walce, ubijaki i zgarniarki. Jeśli wszystkie czynności odbywają się na dość trudnym terenie, może pojawić się konieczność wykorzystania sprężonego gazu czy prądu elektrycznego. Jak przebiegają poszczególne etapy?

  • Pierwszym z nich są roboty przygotowawcze. Polegają one na usunięciu z miejsca prowadzenia inwestycji wszystkich niepotrzebnych elementów. Mowa m.in. o liniach energetycznych i łącznościowych oraz zieleni. Linie mogą zostać też przeniesione w inne miejsce. Jeśli chodzi o rośliny, likwidacja dotyczy zazwyczaj krzewów oraz pni. Kolejne czynności to usunięcie warstwy ziemi roślinnej oraz obniżenie lustra wody gruntowej.
  • Drugi etap polega na tworzeniu wykopów i nasypów, które mogą mieć zarówno charakter tymczasowy, jak i trwały. Wykopy mogą być wykonywane metodą czołową lub warstwową. Jeśli mają mieć charakter stały, konieczne będzie umocnienie skarp, co zapobiegnie osuwaniu się ziemi. Warstwy nasypów mogą być układane skośnie lub poziomo. W tym celu wykorzystuje się m.in. piasek, żwir i drobne skały. W trakcie nakładania warstw, są one zagęszczane. W przypadku nasypów również wykonuje się umocnienia. Oprócz tego nawierzchnia jest profilowana oraz zabezpieczona przed różnymi warunkami atmosferycznymi.
  • Roboty ziemne na końcowym etapie polegają na wyrównaniu dna wykopów. Oprócz tego tworzy się wykopy pod ławy i stopy fundamentowe. Nadaje się też ostateczny kształt nasypu i skarpom, zagęszcza się podłoże i przeprowadza mikroniwelację. Na samym końcu układa się warstwę ziemi roślinnej, która wcześniej została usunięta i tworzy małą architekturę ogrodową. 

Jak widać, prace ziemne to pojemna kategoria, która składa się z wielu czynności o zróżnicowanym charakterze. Wykonuje się je nie tylko podczas stawiania różnego rodzaju budynków, ale również dróg, linii kolejowych czy rurociągów.