Rozbiórka budynku – o czym powinieneś wiedzieć?

Rozbiórki budynków to proces, który powinien zostać zlecony profesjonalnej firmie, ze względu na kwestie bezpieczeństwa. Oprócz tego konieczne jest uzyskanie pozwolenia, dzięki któremu będziemy mogli legalnie przystąpić do kolejnych czynności. Aby całość prac została wykonana zgodnie z projektem i zasadami prawa budowlanego, niezbędna jest fachowa wiedza i doświadczenie. Dodatkową korzyścią związaną z wynajmem firmy świadczącej usługi wyburzeniowe jest pomoc w załatwieniu wszystkich formalności. Co warto wiedzieć na ten temat?

Najważniejsze informacje o rozbiórkach

Chcąc uzyskać zgodę na rozbiórkę budynku trzeba złożyć komplet dokumentów w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu. Sprawę można załatwić osobiście, online lub pocztą. Oprócz wniosku o pozwolenie na rozbiórkę niezbędna jest także zgoda właściciela budynku, informacja uzupełniająca do wniosku, szkic sposobu w jaki usytuowany jest obiekt, opis sposobu i zakresu prowadzenia prac rozbiórkowych, pozwolenie o charakterze wodnoprawnym, decyzja związana z uwarunkowaniami środowiskowymi, projekt rozbiórki oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Jeśli korzystamy z pomocy pełnomocnika należy złożyć również pełnomocnictwo i dowód zapłaty za nie. Jeśli dany budynek jest zabytkiem trzeba najpierw uzyskać od Generalnego Konserwatora Zabytków decyzję o jego skreśleniu z rejestru.

W niektórych przypadkach możliwe jest wyłącznie zgłoszenie rozbiórki. Dotyczy to sytuacji, gdy dany budynek nie jest zabytkiem, jego wysokość nie jest większa niż 8 m, a odległość od granicy działki nie jest mniejsza niż połowa jego wysokości. 21 dni po dokonaniu zgłoszenia urząd zatwierdzi naszą prośbę zgodą milczącą. Warto zaznaczyć, iż uzyskanie pozwolenia jest bardziej skomplikowanym procesem, ze względu na konieczność skompletowania wielu różnych dokumentów. Z tego powodu nieoceniona okaże się pomoc firmy świadczącej usługi wyburzeniowe, która ma duże doświadczenie w składaniu takiej dokumentacji.

Co jeszcze warto wiedzieć o pracach rozbiórkowych?

Gdy formalności zostaną już załatwione, można przystąpić do realizacji prac. Muszą one zostać wykonane zgodnie z prawem budowlanym oraz zasadami BHP. Wiele osób może zastanawiać się nad tym jakie są koszty rozbiórki. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, bowiem na cenę wpływa kilka czynników. Należą do nich m.in. koszty związane z transportem, parametry budynku, utylizacja odpadów i prace porządkowe. Zanim firma przystąpi do realizacji zlecenia powinna wykonać dla nas wycenę, która najczęściej jest bezpłatna. W takim przypadku jej przedstawiciele przyjadą na miejsce i ocenią zakres prac, ryzyka związane z rozbiórką itp. Należy pamiętać także o tym, że jeśli dany budynek wymagał uzyskania pozwolenia, wszystkie prace muszą być prowadzone pod nadzorem kierownika budowy. Oprócz tego konieczne jest prowadzenie dziennika rozbiórki, co również wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Warto dodać, że przystąpienie do wykonywania czynności związanych z rozbiórką jest możliwe dopiero w momencie, gdy uzyskamy pozwolenie. W przeciwnym wypadku zostanie to potraktowane jako samowola budowlana, która wiąże się z kosztami oraz sankcjami prawnymi. Najbardziej karana jest nielegalna rozbiórka budynku sklasyfikowanego jako zabytek. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji z urzędu, mamy 3 lata na zrealizowanie prac, począwszy od terminu, który został wskazany we wniosku.