Uprawnienia do wykonania wyburzeń – jak je zdobyć?

Wyburzenia to mocno skomplikowane przedsięwzięcia, które powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Na uwagę zasługuje także sam proces związany z uzyskaniem pozwolenia, który jest dość zawiły. Firmy specjalizujące się w takich usługach doskonale znają wszystkie aspekty prawne, dlatego wiedzą w jaki sposób interpretować przepisy. Oprócz załatwienia formalności urzędowych, prace muszą zostać przeprowadzone przez specjalistę w tej dziedzinie. W jaki sposób można zdobyć uprawnienia?

Wykonywanie wyburzeń – kto może to robić?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (§ 7 ust. 2), konieczna jest zgodność ukończonego kierunku studiów oraz specjalności uprawnień budowlanych z wymaganym wykształceniem dla specjalności wyburzeniowej. Co za tym idzie osoby zajmujące się tego typu pracami muszą mieć ukończone studia magisterskie na jednym z trzech kierunków – budownictwo, górnictwo i geologia (specjalizacja eksploatacja złóż) lub inżynieria wojskowa. Dopiero uzyskanie tytułu magistra inżyniera na jednym z tych kierunków umożliwia ubieganie się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności wyburzeniowej.

Zgodnie ze wspomnianym wyżej rozporządzeniem, uprawnienia są nadawane bez ograniczeń. Pozwalają one nie tylko na wyburzenia, ale również na projektowanie robót rozbiórkowych oraz na kierowanie nimi (włącznie z użyciem materiałów wybuchowych).

Dodatkowe informacje na temat uzyskania uprawnień

Kolejną kwestią jest to, iż osoby chcące zdobyć uprawnienia muszą zaliczyć praktykę zawodową. Polega ona na bezpośrednim uczestniczeniu w pracach o charakterze projektowym lub na pełnieniu funkcji technicznej. Wszystko musi odbywać się pod kierownictwem osoby, która już posiada odpowiednie uprawnienia budowlane, a przy tym jest czynnym członkiem samorządu zawodowego. Jeśli praktyki odbywają się w innym kraju, osoby muszą być pod kierownictwem specjalisty, który posiada uprawnienia w danym państwie.

Podczas praktyki konieczne jest dokumentowanie jej przebiegu w książce praktyki zawodowej. Wpierw należy udać się do okręgowej izby inżynierów budownictwa i złożyć książkę do opieczętowania i zarejestrowania. Izba ma 7 dni na zwrot od momentu złożenia. Należy mieć to na uwadze, gdyż praktykę można rozpocząć dopiero po uzyskaniu potrzebnych pieczęci. Ostateczna decyzja dotycząca uznania wykształcenia i praktyki zawodowej jest wydawana przez okręgową komisję kwalifikacyjną znajdującą się przy lokalnej izbie inżynierów budownictwa. Należące do niej osoby dokonują oceny przedłożonych dokumentów i na tej podstawie podejmują decyzję.

Wyburzenia są prowadzone pod okiem kierownika rozbiórki. Do jego obowiązków należy prowadzenie dziennika rozbiórki. Oprócz tego musi on postawić w widocznym miejscu tablicę informacyjną dotyczącą prowadzonych prac i należycie zabezpieczyć teren. Firmy profesjonalnie zajmujące się wyburzeniami wykonują wszystkie czynności w sposób solidny, szybki i bezpieczny. Zachowanie najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa jest priorytetem. Tego typu przedsięwzięcia powinny przebiegać sprawnie, z zastrzeżeniem, iż zarówno osobom znajdującym się na placu rozbiórki, jak i poza nim nie może stać się krzywda. Jeśli chodzi o koszty takich prac, są one zależne od kilku czynników, m.in. rodzaju konstrukcji, wielkości budynku i sposobu prowadzenia rozbiórki.