Rozbiórki a wyburzenia – jakie są różnice?

Z całą pewnością zarówno rozbiórka, jak i wyburzenie odnosi się do likwidacji budynku oraz usunięcia go z danej działki. Niemniej jednak terminy te, choć często używane zamiennie, różnią się między sobą i warto mieć tego świadomość. A na czym dokładnie polega ta różnica znajdziesz w dalszej części artykułu, z którym zachęcamy się zapoznać.

Rozbiórki – dekonstrukcja budynku

Rozbiórka jest znacznie starszym terminem niż wyburzenie. Funkcjonuje ona w użyciu od czasów, kiedy to ręcznie (cegła po cegle) rozbierano obiekty budowlane. Współcześnie termin ten odnosi się zwykle do likwidacji małych budynków powstałych w sposób tradycyjny z materiałów takich, jak drewno lub cegła spojona zaprawą wapienną. Znamienną cechą rozbiórki jest to, że elementy konstrukcyjne rozbieranego obiektu budowlanego, najczęściej można ponownie wykorzystać.  Demontaż wykonuje się również wtedy, gdy część obiektu budowlanego będzie nadal przeznaczona do użytkowania oraz  w przypadku braku możliwości z uwagi na lokalizację, zastosowania ciężkiego sprzętu. Ten rodzaj likwidacji obiektów budowlanych nie będzie ekonomiczny i zasadny, w przypadku budynków powstałych z cementu, betonu lub żelbetonu z uwagi na praktycznie niemożliwą ich ręczną dekonstrukcję.

Warto również podkreślić, że termin rozbiórki został zawarty w Ustawie Prawo Budowlane z roku 1997, która definiuje go jako robotę budowlaną  – a więc wymagającą uzyskania odpowiedniego pozwolenia na budowę, z czego większość osób nie zdaje sobie sprawy. Niemniej jednak istnieje możliwość rozbiórki budynku jedynie na zgłoszenie (zgodnie z literą prawa) pod warunkiem, że budynek ten mierzy poniżej 8 m bądź znajduje się w odległości od granicy działki mniejszej niż połowa jego wysokości. 

Wyburzenie – całkowita destrukcja budynku

Wyburzenie można zdefiniować jako zaawansowany rodzaj rozbiórki, który polega na całkowitym zniszczeniu obiektu budowlanego za pomocą specjalistycznego sprzętu takiego, jak np. koparki, spychacze, dźwigi, walce. Nowsze sposoby wyburzeń przewidują również użycie specjalnych nożyc hydraulicznych bądź młotów pneumatycznych, a w uzasadnionych przypadkach nawet ładunków wybuchowych. W związku, z czym prace wyburzeniowe zawsze wymagają odpowiedniego zabezpieczenia terenu. Niewątpliwą zaletą tego sposobu likwidacji obiektów budowlanych jest to, że prace przebiegają szybko, sprawnie i bezpiecznie. Niemniej jednak elementy wyburzanego budynku podlegają całkowitej destrukcji, nie będą się więc nadawać do odzyskania oraz ponownego użycia.

Podobnie jak w przypadku rozbiórki istotne jest określenie zakresu planowanych prac związanych z likwidacją budynku. Wybór sposobu wyburzenia i doprecyzowanie wszelkich prac jest istotne z uwagi na potrzebę ich uwzględnienia w urzędowym  wniosku o pozwolenie na rozbiórkę/wyburzenie. 

Rozbiórki i wyburzenia – fachowe usługi w AUTOBUDOMIX

Wybór metody likwidacji obiektu budowlanego powinien być zawsze konsultowany ze specjalistami, którzy to mając na uwadze sprawność prowadzonych robót, ekonomiczność określonych działań oraz ich bezpieczeństwo, zaproponują najlepsze rozwiązanie. Firma AUTOBUDOMIX o długoletniej rodzinnej tradycji specjalizuje się w robotach ziemnych oraz wyburzeniowo – rozbiórkowych służąc fachowym i w pełni kompleksowym doradztwem, między innymi z zakresu rozbiórki czy wyburzeń obiektów budowlanych. Nasza wieloletnia praca i uzyskane doświadczenie połączone ze specjalistyczną wiedzą pozwala nam działać sprawnie i bezpiecznie oraz oferować naszym Klientom najkorzystniejsze dla nich rozwiązania.