Roboty ziemne – z czego się składają?

Roboty ziemne to bardzo pojemna kategoria odnosząca się do zakresu prac, których celem jest odpowiednie ukształtowanie podłoża, w celu zrealizowania konkretnej inwestycji. Tego typu działania są zwykle wykonywane przed przygotowaniem fundamentów. Najczęściej polegają na wydobywaniu gruntu, przeniesieniu go na inny obszar lub odpowiednim ukształtowaniu. Ta część musi zostać wykonana ściśle z dokumentacją projektową, gdyż wpływa na późniejsze etapy. Na czym dokładnie polegają roboty ziemne?

Roboty o charakterze przygotowawczym

Opisywane poniżej czynności wykonuje się przede wszystkim podczas budowania różnego rodzaju tuneli, zbiorników, fundamentów czy instalacji rurociągów. Są one także  koniecznością w trakcie przygotowywania podłoża dla dróg, linii kolejowych, lotnisk oraz zawsze wtedy, gdy pojawia się konieczność zmiany ukształtowania terenu.

Jednym z pierwszych etapów są roboty ziemne o charakterze przygotowawczym. Firmy zajmujące się realizowaniem usług tego typu wykorzystują spycharki, zgarniarki, koparki i równiarki. Jeśli na miejscu gdzie mają być wykonywane wszystkie czynności istnieje już jakaś zabudowa, konieczna jest jej rozbiórka. Oprócz tego, realizowane są następujące kroki.

  • Operatorzy maszyn muszą usunąć lub przenieść w inne miejsce linie energetyczne i łącznościowe.
  • Zlikwidowana zostaje także wszelka zieleń znajdująca się na terenie gdzie realizowane są prace. Dotyczy to jednak mało wartościowych roślin, takich jak darnina, krzewy czy pnie. Jednocześnie, jeśli jakieś elementy mają zostać wykorzystane w późniejszym czasie, są odpowiednio zabezpieczane.
  • Kolejnym krokiem jest usunięcie warstwy ziemi roślinnej oraz obniżenie lustra wody gruntowej.

Na tym etapie wytycza się również roboty ziemne na wyznaczonym terenie. W tym celu wykorzystuje się m.in. słupki, deski i paliki.

Wykopy i nasypy

Zmiany w ukształtowaniu terenu mogą mieć zarówno charakter tymczasowy jak i trwały. To właśnie wykopy i nasypy wpływają na to w jaki sposób ostatecznie prezentuje się krajobraz.

  • Jeśli chodzi o wykopy, wyróżniamy dwie metody ich wykonywania – czołową oraz warstwową. W pierwszej wykorzystuje się koparki, które zostają umieszczone na krawędzi wykopu lub na jego dnie, kopiąc od razu na ustaloną głębokość i szerokość. W metodzie warstwowej używa się spycharek lub zgniatarek. Maszyny przemieszczają się na całej długości lub szerokości wykopu, zgarniając grunt i odpychając go na miejsce zwałki.
  • Jeśli wykonane wykopy mają mieć charakter stały, roboty ziemne będą polegać również na umacnianiu skarp. Jest to absolutnie konieczne, aby nie doszło do ich osunięcia się w przyszłości.
  • W przypadku nasypów, mamy do czynienia z układaniem poziomych lub skośnych warstw,  wykorzystując do tego celu m.in. drobne skały, żwiry oraz piasek. Wraz z ich nakładaniem dochodzi do zagęszczenia, na co wpływa także sam ciężar maszyny.
  • Podobnie jak przy wykopach, tu też konieczne jest umocnienie skarpy. Nawierzchnia musi zostać odpowiednio wyprofilowana oraz zabezpieczona przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. Na tym etapie nanosi się także ziemię roślinną oraz umacnia górną część np. trawą, kamieniami lub płytami betonowymi.

Podczas robót ziemnych, bardzo często wykonuje się odwodnienie terenu. W tym celu konieczne jest wykopanie rowów, które będą odprowadzać wody deszczowe poza teren prac. Niezbędna może być również sieć rowków w miejscu wykopu, po to aby pozbyć się wody opadowej.